خط رنگ اتوماتیک

Tehran Poshesh Company

با پیشرفت علم و نیاز مصرف و جهت بهینه سازی و همچنین ارزان سازی قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش تولید در زمان محدود نیاز به اتوماسیون سازی تولید داریم. بنابراین خطوط رنگ آمیزی از حالت دستی به حالت ماشینی یا اتوماتیک تبدیل میشود.

دراین حالت بدون نیاز به نیروی انسانی مراحل شستشو-خشک کردن-رنگ آمیزی و پخت رنگ های کوره ای، توسط ماشین آلات خط رنگ اتوماتیک انجام میشود.

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر