کابین رنگ

Tehran Poshesh Company

دستگاه کابین رنگ به دلیل جمع آوری رنگ های معلق در هوا و بسته بودن محیط پاشش رنگ طراحی شده است.

ابعاد کابین رنگ به نسبته قطعات تولید شده طراحی می گردد که معمولا به دو شکل کابین کانوایری و کابین دستی ساخته می شود که در کابین های کانوایری اطاقک در مسیر کانوایر قرار میگیرد و قطعه از داخل دستگاه عبور می کند و دارای دو درب در دو طرفین می باشد که اپراتور از داخل این درب ها رنگ را بر روی این قطعه پاشش می کند و در صورت رباتیک بودن خط به جای نیروی انسانی ربات های رنگ پاش نصب می شود.

مدل‌های موجود  یک طرف پاشش دو طرف پاشش

ابعاد موجود  ۱ الی ۶ متر

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر