نوار نقاله

Tehran Poshesh Company

در کارخانه جات صنعتی جهت جابجایی محصول تولیدی از یک نقطه به نقطه دیگر از نوارنقاله استفاده میشود. در موارد معمولی که با دمای محیط کارمیکند از نوار نقاله های لاستیکی انعطاف پذیر استفاده میشود و در مواردی که محصول باید پخته یا گرم شود از نوار نقاله های زنجیری یا توری های فلزی استفاده میشود. ابعاد طول و عرض نوار نقاله به نسبت نیاز قابل تغییر میباشد.

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر