سیستم مونوسایکلون جمع آوری پودر رنگ

Tehran Poshesh Company

در سیستم جمع آوری پودر رنگ الکترو استاتیک از دو نوع دستگاه جمع آوری پودر استفاده می شود که یکی از آنها مونوسایکلون یا دستگاه مکش کارتریژی می باشد.

در این مدل مکنده پودر رنگ سایکلون نمی شود، و پودر مستقیما با فیلتر های کاغذی مکش شده و پس از برخورد با بدنه فیلترپودر درباکس زیر فیلتر جمع آوری می گردد که پس از الک شدن قابل مصرف می باشد.

مدل‌های موجود  مونوسایکلون یک طرفهمونوسایکلون دو طرفه

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر