شست و شوی دیپ (وان)

Tehran Poshesh Company

معمولا در خط تولید هایی به کار می رود که مقدار قطعات بسیار کم باشد و یا ابعاد قطعات بزرگتر از دهانه ورودی کوره های کانوایر باشد در این صورت جهت شست و شوی قطعات اقدام به ساخت وان شست و شو به نسبت بزرگی و کوچکی قطعات می کند .

ضمنا سیستم شست و شوی وان یا دیپ از لحاظ قیمت نیز ارزانتر از سیستم های اتومات و اسپری می باشد در این مدل سیستم شست و شو نیاز به دو یا چهار وان می باشد که در مدل اول دو دستگاه وان به کار می رود که اولی به عنوان وان فسفاته و چربی گیری توام و دومی وان آبشویی نهایی می باشد در روش دوم وان شماره یک بابت چربی گیری قطعه ، وان شماره دو بابت آبشویی بعد از چربی گیری ،وان شماره سه جهت فسفاته قطعه ،وان چهارم جهت شست وشوی نهایی قطعه می باشد ، که در این مرحله جهت خشک شدن به کوره خشک کن هدایت می شود و پس از خنک شدن رنگ آمیزی و پخت می شود.

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر