شست و شوی اتومات یا اسپری (دوشی)

Tehran Poshesh Company

در این سیستم قطعات حتما باید با کانوایر هوایی یا زمینی حمل گردد و به داخل سیستم شست و شو هدایت می شودو در مرحله اول قطعه در تونل شست و شو وارد قسمت چربی گیری می گردد . در مرحله بعد توسط تونل آبشویی مواد چربی از روی قطعه برداشته خواهد شد و سپس پس از ظی یک فاصله معقول وارد مرحله فسفاته می شود.

در مرحله فسفاته قطعه باید حداقل بین ۳ تا ۶ دقیقه در این مرحله ماندگاری داشته باشد و پس از خروج از تونل فسفاته کاری و طی یک فاصله معقول وارد قسمت شست و شوی آب نهایی می گردد و بعد از خشک شدن در قسمت کوره خشک کن اماده جهت رنگ و پخت می شود.

ضمنا در بعضی مواقع نیاز به تست ندارد و یا حساسیت قطعه خیلی زیاد نیست قطعه را در دو مرحله شست‌وشو می‌کنند:

۱. فسفاته چربی گیری توام
۲. آبشویی نهایی که خروجی کیفیت مرحله دوم نسبت به مرحله اول شست و شو حدود ۷۰ درصد می باشد

مدل‌های موجود  چربی گیریفسفاتهآبشویی

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر