سیستم آبشار رنگ مایع

Tehran Poshesh Company

رنگ آمیزی مایع در فضای بیرون نیاز به دستگاه آبشار رنگ دارد ساختار دستگاه آبشار رنگ به این صورت است که اطاقکی با ابعاد قطعه ای که نیاز به رنگ دارد ساخته می شود که قطعه داخل این اطاقک به صورت آویز قرار می گیرد و در محل برخورد رنگ با دیواره ی داخل دیواره ی آبشار قرار دارد که پس از برخورد رنگ های اضافی با آب آبشار به قسمت وان دستگاه هدایت شده است و پس از جمع آوری هدایت می گردد به سبب دارا بودن فن مکش رنگ هایی را که در فضای کارگاه پخش می شود را میگیرد و باعث تمیزی هوا و جلوگیری از انتشار رنگ در محیط بیرون و کارگاهی می شود ضررهای که نداشتن آبشار دارد:

۱. انتشار آن در هوا و تخریب محیط زیست است
۲. جهت تنفس اپراتور مضر بوده و باعث سرطان می گردد

مدل‌های موجود  آبشار مایع دستیآبشار مایع رباتیک

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر