رنگ‌آمیزی قطعات فلزی

Tehran Poshesh Company

رنگ آمیزی قطعات فلزی به دو روش رنگ مایع و رنگ پودری انجام میشود. جهت رنگ مایع نیاز به آبشار رنگ و پیستوله رنگ میباشد. در رنگ پودری نیاز به کابین و سایکلون و رنگپاش الکترواستاتیک میباشد. در روش مایع امکان شره کردن رنگ و ناصافی سطح رنگ وجود دارد ولی در روش پودری الکترواستاتیک رنگ یکنواخت بوده و استقامت فیزیکی بهتری دارد.

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر