ربات رنگ پاش

Tehran Poshesh Company

ربات رنگ پاش به چند دلیل در کارخانه جات تولید قطعات جایگزین اپراتور و نیروی انسانی قرار می گیرد که در زیر ذکر شده.

۱. سرعت کارگر ربات نسبت به نیروی انسانی چند برابر است.

۲. دقت و کیفیت پاشش رنگ در ربات بهتر از نیروی انسانی و خطای دید و یا لرزش دست و یا محاسبه ی سطح رنگ آمیزی شده را بهبود می بحشد در بعضی از صنایع به دلیل بزرگ بودن ابعاد قطعه مورد نظر اپراتور قادر به رنگ آمیزی تمام سطح نمی باشد و به این دلیل رباط جایگزین نیروی انسانی می گردد.

در صورت استفاده از ربات از سیستم رنگ آمیزی حدود ۲۰ ساعت به صورت مداوم استفاده می گردد در صورتی که نیروی انسانی بیش از ۸ تا ۱۰ ساعت توان انجام کار را ندارد.

یکی از معایب ربات ها گران بودن آنها و صرف هزینه اولیه جهت خرید آن می باشد و به این دلیل با توجه به کیفیت و سرعت و محاسن ذکر شده فوق بسیار در طول زمان مقرون به صرفه می باشد.

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر