تعمیر انواع کوره

Tehran Poshesh Company

به دلیل عدم آشنایی خریداران کوره ها و نبود گروه نت(گروه تعمیرکار) آشنا به سیستم کارکرد کوره ها معمولا خرابی کوره ها در ایران به واسطه عدم نگهداری صحیح گاها خساراتی را به دارنده کوره وارد میکند.

بنابراین شرکت های سازنده کوره بخشی از کارشان تعمیرات و نگهداری است و به دلیل متفاوت بودن سیستم کوره ها که توسط سازندگان زیادی ساخته میشود تعمیرکاران با سیستم آشنایی نداشته و گاها قادر به تعمیر اساسی کوره ها نیستند. کسانی که نیاز به تعمیرات کوره دارند باید با شرکت های معتبر وارد مذاکره شده تا نتیجه خوبی از فرایند تعمیرات بگیرند.

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر