انواع دستگاه‌های رنگپاش

Tehran Poshesh Company

نوع دستگاه پاشش رنگ به نسبت قیمت متفاوت بوده و از قیمت حدودا ۵ میلیون تومان دستگاه داخلی در بازار عرضه و تاحدود ۷۰ میلیون تومان از سری دستگاهای آلمانی و سوئیسی در بازار موجود میباشند اما به دلیل عدم آشنایی مصرف کننده ها با سیستم دستگاه رنگپاش بسیاری به سراغ دستگاه های ارزان قیمت رفته و نهایتا متضرر میشوند.

استعلام قیمت واطلاعات بیشتر